Đăng bởi daynghe.escvn.edu.vn lúc Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018

Khóa học đấu thầu theo thông tư 03/2016/TT-BKH

Nhà nước ban hành Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 vào ngày 26/11/2013, chính phủ và Bộ kế hoạch đầu tư cũng ban hành các nghị định, thông tư liên quan nhằm phục vụ cho kế hoạch tăng cường đào tạo cũng như nâng cao chất lượng đào tạo về đấu thầu để đáp ứng nhu cầu của thực tiễn.

Để giúp các tổ chức, cá nhân nắm bắt kịp hời các văn bẳn mới đồng thời đáp ứng đủ điều kiện về pháp lý và năng lực tham gia hoạt động đấu thầu. Viện đào tạo và Hợp tác giáo dục được sự cho phép của Bộ Kế hoạch đầu tư khai giảng các lớp đào tạo đấu thầu với nội dung như sau:

– Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2014;
– Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014
– Căn cứ thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT;
– Căn cứ theo các hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

THÔNG BÁO
KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN

( Theo thông tư 03/2016/TT – BKHĐT)

1.Đối tượng tham gia khóa học :

Những người tốt nghiệp ĐH, CĐ và TC các chuyên ngành công trình, kinh tế xây dựng và các cá nhân có nhu cầu học tập.

2.Lịch khai giảng:

Liên tục 2 lớp 1 tháng và Đào tạo Hợp đồng riêng tại DN
Và các tỉnh trên toàn quốc
3.Học phí: 800.000VND/HV

4.Chương trình đào tạo

Nội dung đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu
Chuyên đề 1: Tổng quan về đấu thầu
Chhuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu
Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng
Chuyên đề 5: Hợp đồng
Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu
Kiểm tra trắc nghiệm cuối khóa – Cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Nội dung Đào tạo Đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà đầu tư
Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà đầu tư
Chuyên đề 2: Quy định chung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đầu tư dự án có sử dụng đất
Chuyên đề 3: Sơ tuyển và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư
Chuyên đề 4: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP
Chuyên đề 5: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
Chuyên đề 6: Hợp đồng
Chuyên đề 7: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu
Kiểm tra trắc nghiệm cuối khóa – Cấp Chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
5.Chứng chỉ: Học viên hoàn thành khóa học được cấp Chứng chỉ đấu thầu của Viện ESC Việt Nam – cơ sở đào tạo uy tín theo Thông tư 03/2016/TT-BKH ĐT ngày 05/5/2016. Có phạm vi hoạt động trên cả nước

Tags:

Không có nhận xét nào:

Tin Tức

Khoa Học

Tư Vấn Giáo Dục