Đăng bởi daynghe.escvn.edu.vn lúc Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2017

VIỆN ESC VIỆT NAM TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG - CHỨNG CHỈ TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN THEO NGHỊ ĐỊNH 42/2017/CP MỚI NHẤT. THỦ TỤC NHANH, HỖ TRỢ TOÀN QUỐC.

chung-chi-hanh-nghe-quan-ly-du-an

- Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
- Căn cứ nghị định Số: 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của chính phủ
VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ESC VIỆT NAM nhận tư vấn hồ sơ, hướng dẫn thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cho tất cả mọi đối tượng có nhu cầu trên mọi miền của tổ quốc.
Theo điều 54 nghị định 42/2017/CP về quản lý dự án đầu tư có quy định:
- Cá nhân phụ trách, bổ nhiệm chức danh giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án xây dựng phù hợp với loại và quy mô dự án theo quy định
- Yêu cầu các cá nhân có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với yêu cầu của dự án được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án khi đáp ứng các điều kiện tương ứng với mỗi hạng dưới đây:
+ Đối với việc cấp chứng chỉ quản lý dự án hạng 1: Yêu cầu đã làm giám đốc ban quản lý dự án của 1 dự án nhóm A hoặc 2 dự án nhóm B cùng loại;
+ Đối với việc cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 2:  Yêu cầu đã làm giám đốc quản lý dự án của 1 dự án nhóm B hoặc 2 dự án nhóm C cùng loại;
+ Đối với việc cấp hạng 3: Cá nhân phải trực tiếp tham gia quản lý dự án của 1 dự án nhóm C cùng loại.
* Phạm vi hoạt động đối với người được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án:
- Đối với hạng I:  Người được cấp chứng chỉ hạng 1. Được làm Giám đốc quản lý dự án tất cả các nhóm dự án tương ứng với loại dự án được ghi trong chứng chỉ hành nghề
* Đối với hạng 2: Cá nhân được làm Giám đốc quản lý dự án nhóm B, nhóm C tương ứng với loại dự án được ghi trong chứng chỉ hành nghề

* Đối với hạng 3: Được làm Giám đốc quản lý dự án nhóm C và các dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng tương ứng với loại dự án được ghi trong chứng chỉ hành nghề


Không có nhận xét nào:

Tin Tức

Khoa Học

Tư Vấn Giáo Dục