Đăng bởi daynghe.escvn.edu.vn lúc Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

DỊCH VỤ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ - THẨM TRA THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH UY TÍN. THỦ TỤC NHANH GỌN, CHI PHÍ THẤP, HỖ TRỢ TOÀN QUỐC.
b. Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế - thẩm tra thiết kế xây dựng Hạng II:
c. Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế - thẩm tra thiết kế xây dựng Hạng III:
Bao gồm các tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các tài liệu nêu trên - Căn cứ luật Xây dựng năm 2014.
- Căn cứ nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Căn cứ thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.
Viện ESC Việt Nam nhận cung cấp dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế - thẩm tra thiết kế xây dựng công trình các tổ chức/cá nhân trên toàn quốc.
1. Yêu cầu cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế - thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
a. Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế - thẩm tra thiết kế xây dựng Hạng I:
- Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ thiết kế hạng I phù hợp với loại công trình đề nghị cấp chứng chỉ; những người chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng I phù hợp với công việc đảm nhận;
- Có ít nhất 15 (mười lăm) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức thiết kế xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
- Đã thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại.
- Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ thiết kế hạng II phù hợp với loại công trình đề nghị cấp chứng chỉ; những người chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng II phù hợp với công việc đảm nhận;
- Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức thiết kế xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
- Đã thực hiện thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại.
- Có ít nhất 5 (năm) người có chứng chỉ thiết kế hạng III phù hợp với loại công trình đề nghị cấp chứng chỉ; những người chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng III phù hợp với công việc đảm nhận;
- Có ít nhất 5 (năm) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức thiết kế xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
2. Hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế - thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế - thẩm tra thiết kế theo mẫu
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức.
- Bản quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực (quy trình ISO).
- Bản danh sách các cá nhân chủ chốt, nhân viên, công nhân kỹ thuật (nếu có) có liên quan, kèm theo văn bằng, chứng chỉ, của các cá nhân, hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt.
* Lưu ý: Cá nhân chủ chốt phải có hợp đồng lao động với Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực từ 12 tháng trở lên, giữ vai trò chủ nhiệm; chủ trì; giám sát trưởng; chỉ huy trưởng công trường. Mỗi cá nhân được tham gia hoạt động xây dựng với các Tổ chức khác nhau nhưng chỉ thực hiện vai trò chủ chốt tại một Tổ chức.
- Bản kê khai kinh nghiệm hoạt động xây dựng của tổ chức theo mẫu kèm theo hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện (mỗi lĩnh vực và loại không quá 03 hợp đồng, 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành của công việc tiêu biểu đã thực hiện) để chứng minh.
- Bản kê khai kinh nghiệm năng lực tài chính trong thời gian 03 năm tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực, máy móc, thiết bị, phần mềm máy tính có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức.
* File mềm:

* Lưu ý: Một tổ chức có thể đề nghị cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế - thẩm tra thiết kế xây dựng công trình cho một hoặc nhiều lĩnh vực tương ứng với các hạng khác nhau.

Mọi chi tiết về xin cấp chứng chỉ hành nghề liên hệ:
Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam
Tòa nhà HH1C - Phòng 1226 - Bán Đảo Linh Đàm - TP.Hà Nội
Điện thoại : +84(4) 36419720 / 32001070 - Fax: +84(4) 36419719 / 32001071
Hotline: 0915.500.911 - 0963.500.911
Email: info@daotaonghiepvu.edu.vn - escvn@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Tin Tức

Khoa Học

Tư Vấn Giáo Dục