Đăng bởi daynghe.escvn.edu.vn lúc Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CÔNG KHAI THÔNG TIN NĂNG LỰC NHÀ THẦU XÂY DỰNG LÊN WEBSITE CỦA BỘ XÂY DỰNG.


Danh sách đăng ký năng lực nhà thầu xây dựng công khai thông tin năng lực

– Theo quy định của Bộ Xây Dựng sau ngày 01/01/2015 tổ chức, cá nhân, nhà thầu xây dựng phải thực hiện công bố đăng tải công khai thông tin theo quy định của pháp luật về xây dựng.
Nhằm đáp ứng nhu cầu đăng tải thông tin về năng lực, hoạt động xây dựng của các doanh nghiệp xây dựng lên Website của Bộ Xây Dựng. Viện Nghiên Cứu Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Hà Nội nhận dịch vụ đăng ký công khai năng lực nhà thầu xây dựng lên trang website của Bộ Xây Dựng trên toàn quốc.
1. Đối tượng áp dụng đăng ký năng lực nhà thầu xây dựng:
-Tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu đăng thông tin công khai về năng lực hoạt động xây dưng trong các lĩnh vực xây dựng trên lãnh thổ việt nam .
-Các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng trong việc xem xét và quyết định công bố thông tin trên mạng thông tin điện tử do chính mình quản lý .
-Chủ đầu tư, nhà thầu tự tham khảo thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong việc lựa chọn tổ chức, các nhân tham gia các hoạt động xây dựng.
2. Nguyên tắc công khai thông tin về việc đăng ký năng lực nhà thầu xây dựng:
- Tổ chức cung cấp các thông tin về năng lực hoạt động xây dựng phải chính xác và trung thực. Khi có thay đổi thông tin, tổ chức phải có trách nhiệm cung cấp thông tin điều chỉnh đến cơ quan đầu mối .
- Cơ quan đầu mối phải xem xét, kiểm tra khi cần thiết đối với các thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân để công bố công khai trên trang thông tin điện tử do cơ quan quản lý.
-Mọi thông tin về năng lực hoạt động của tổ chức cá nhân được công bố trên trang thông tin điện tử của các cơ quan đầu mối phải được chuyển về Bộ xây dựng ( Cục quản lý hoạt động xây dựng ) để xem xét tích hợp dữ liệu, công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.
3. Công bố thông tin và điều khoản thi hành:
- Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ thông tin hợp lệ về năng lực hoạt động xây dựng do tổ chức, cá nhân cung cấp, Cơ quan đầu mối có trách nhiệm công bố thông tin trên trang thông tin điện tử do mình quản lý và có văn bản xác nhận đã công bố gửi cho tố chức, cá nhân.
- Sau khi công bố thông tin trên trang thông tin điện tử, trong thời hạn 07 ngày làm việc, các Cơ quan đầu mối có trách nhiệm gửi báo cáo và tệp tin về cơ quan đầu mối của Bộ Xây dựng để tổ chức quản lý, tích hợp công khai thông tin về năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng lên trang thông tin www.moc.gov.vn – www.xaydung.gov.vn của Bộ Xây dựng.


Mọi chi tiết về xin cấp chứng chỉ hành nghề liên hệ:
Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam
Tòa nhà HH1C - Phòng 1226 - Bán Đảo Linh Đàm - TP.Hà Nội
Điện thoại : +84(4) 36419720 / 32001070 - Fax: +84(4) 36419719 / 32001071
Hotline: 0915.500.911 - 0963.500.911
Email: info@daotaonghiepvu.edu.vn - escvn@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Tin Tức

Khoa Học

Tư Vấn Giáo Dục