Đăng bởi daynghe.escvn.edu.vn lúc Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

CHỨNG CHỈ TU BỔ DI TÍCH - CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH DO SỞ VĂN HÓA DU LỊCH CẤP 


- Căn cứ luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2002.
Căn cứ luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.
- Căn cứ nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.
- Căn cứ nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa – danh lam thắng cảnh.

Để tiết kiệm thời gian của anh/chị Viện ESC Việt Nam nhận tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích do Sở Văn Hóa Du Lịch cấp thủ tục nhanh chóng, chi phí thấp. Hotline 0963.500.911 để được tư vấn trực tiếp.
1. Yêu cầu, điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích:
1.1. Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích:
- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng
- Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định
1.2. Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích:
- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng;
- Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định
1.3. Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích:
- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hoặc người có trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng;
- Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định
1.4. Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích:
- Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình;
- Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích
2. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích:
- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu
- Bản sao Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng, hành nghề thiết kế xây dựng, hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc liên quan đến hoạt động đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề quy định
- Bản sao chứng chỉ hoặc chứng nhận đã tham gia chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích;
- 02 ảnh màu cỡ 3x4 cm chụp trong năm đề nghị cấp.

Mọi chi tiết xin cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích liên hệ:

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam
Tòa nhà HH1C - Phòng 1226 - Bán Đảo Linh Đàm - TP.Hà Nội
Điện thoại : +84(4) 36419720 / 32001070 - Fax: +84(4) 36419719 / 32001071
Hotline: 0915.500.911 - 0963.500.911
Email: info@daotaonghiepvu.edu.vn - escvn@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Tin Tức

Khoa Học

Tư Vấn Giáo Dục