Đăng bởi taphanghai lúc Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

Chiều 10/3/2016, được sự uỷ quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức buổi thẩm định, nghiệm thu Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Xuất bản.

Hội đồng nghiệm thu gồm có: PGS,TS. Phạm Huy Kỳ, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Chủ tịch Hội đồng; PGS,TS. Lê Văn Yên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự Thật, Phản biện 1; PGS,TS. Đường Vinh Sường, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Phản biện 2; TS. Nguyễn Đinh Nhã, Hội Xuất bản Việt Nam, Ủy viên; TS. Vũ Mạnh Chu, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Ủy viên; TS. Nguyễn An Tiêm, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên; TS. Mai Đức Ngọc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Thư ký Hội đồng.Quang cảnh buổi nghiệm thu Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Xuất bản

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, PGS,TS Phạm Huy Kỳ, Phó Giám đốc Học viện Chủ tịch Hội đồng cho biết đây là Chương trình mà Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ trình lên Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem xét cho Học viện mở bậc đào tạo tiến sĩ ngành Xuất bản tại Học viện. Vì vậy, PGS,TS Phạm Huy Kỳ mong rằng: "Trên tinh thần khoa học, các nhà khoa học sẽ có những ý kiến trao đổi thẳng thắn, thiết thực và cụ thể góp ý cho Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Xuất bản tại Học viện, để Ban Chủ nhiệm Chương trình có những điều chỉnh phù hợp trước khi trình lên Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, phê duyệt".

Thay mặt Ban Chủ nhiệm chương trình, TS Phạm Văn Thấu, Trưởng Khoa Xuất bản đã tóm tắt quá trình soạn thảo và nội dung chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Xuất bản. Chương trình đã tập hợp được đông đảo đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm lâu năm, các chuyên gia đầu ngành để xây dựng. Nội dung chương trình đào tạo cập nhật những lý luận và thực tiễn cấp thiết của ngành. Bên cạnh đó, TS. Phạm Văn Thấu nêu ra một số khó khăn, vướng mắc mong được các nhà khoa trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để Ban Chủ nhiệm chương trình có những chỉnh sửa vào chương trình khoa học, hợp lý hơn.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao sự cấp thiết của đào tạo bậc tiến sĩ ngành Xuất bản tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền và sự công phu, khoa học trong thiết kế chương trình đào tạo; thời gian đào tạo, đối tượng học mà Ban Chủ nhiệm chương trình đưa ra phù hợp; các hình thức đánh giá chất lượng trong chương trình đảm bảo; đội ngũ tham gia đào tạo đã đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng.

Để Chương trình đào tạo Tiến sĩ Xuất bản của Học viện được đánh giá cao, các nhà khoa học cũng đã đưa ra một số góp ý cho Ban Chủ nhiệm chương trình về chỉnh sửa lỗi kỹ thuật, một số nội dung cần thống nhất, chặt chẽ hơn nữa.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua chương trình và đề nghị sau khi chỉnh sửa hoàn thiện theo sự góp ý của Hội đồng nghiệm thu, Ban Chủ nghiệm chương trình cần sớm hoàn chỉnh các quy trình để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, phê duyệt mở mã ngành đào tạo Tiến sĩ Xuất bản cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền./.
PV AJC

Tags:

Không có nhận xét nào:

Tin Tức

Khoa Học

Tư Vấn Giáo Dục